qeyri-əxlaqi

qeyri-əxlaqi
sif. <ər.> Əxlaq normalarına zidd olan, əxlaq qaydalarına uymayan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qeyr — ə. 1) yad, biganə; 2) özgə, özgəsi; 3) başqa, digər, ayrı. Qeyri adi adi olmayan; fövqəladə; qeyri amil 1) əsassız, faktsız; 2) səbəbsiz; qeyri baliğ həddibüluğa çatmamış; yeniyetmə; qeyri bədii bədii olmayan; qeyri bərabər bir bərabərdə olmayan; …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pis — sif. 1. Mənfi keyfiyyət və ya xüsusiyyətlərə malik, verilən tələbləri təmin etməyən, istənilən kimi olmayan, mənfi təsir bağışlayan; yaman, fəna (yaxşı əksi). Pis xörək. Pis xətt. Pis hava. // Öz işini yaxşı bilməyən, təcrübəsiz. Pis usta. Pis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fövqəlbəşər — is. <ər.> Qeyri adi əxlaqı, zehni, zəkası, təbiəti etibarilə adi insanlardan fərqlənən adam. <Dərviş Şeyx Sənana:> Əgər fövqəlbəşər olmaq dilərsən; Kənar ol daima cinsi bəşərdən! H. C.. // Güclü iradəyə malik olub, özünü cəmiyyətdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • frenologiya — <yun. phren – ağıl və logos – elm> Adamın psixi və əxlaqi keyfiyyətləri ilə onun kəlləsinin quruluşu arasında əlaqə olduğunu iddia edən qeyri elmi nəzəriyyə. Frenologiyanın elmi dəlillərə əsaslanmadığı sübuta yetirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”